Puzzle de fusta | Puzzle de madera

En aquesta època plena de bons auguris, rebem i fem regals, i alguns d'ells són completament inesperats; regals convertits en sorpreses i en un ambient ple d'emocions que duren, com a mínim, tot l'any ...
Detalls absolutament dedicats, ben originals, poc vistos, únics i fets a mida, com aquest trencaclosques artesanal amb fotografies familiars!
A més d'entretenir-te unint les peces, podràs exposar tres imatges a la vegada, doncs el construïm de manera que, tant al davant com al darrere, els trossets coincideixin! 
I si demanes la capsa personalitzada, també la podràs lluïr!
Encarrega el teu trencaclosques amb la quantitat de daus/cubs que et sembli millor!
::
En esta época llena de buenos augurios, recibimos y hacemos regalos, y algunos de ellos son completamente inesperados; regalos convertidos en sorpresas y en un ambiente lleno de emociones que duran, como mínimo, todo el año ...
¡Detalles absolutamente dedicados, muy originales, poco vistos, únicos y hechos a medida, como este rompecabezas artesanal con fotografías familiares!
¡Además de entretenerte uniendo las piezas, podrás exponer tres imágenes a la vez, pues lo construimos de manera que, tanto por delante como por detrás, los trocitos coincidan!
Y si pides la caja personalizada, ¡también la podrás lucir!
¡Encarga tu rompecabezas con la cantidad de dados/cubos que te parezca adecuado!

Trencaclosques de 6 daus amb capsa personalitzada. | Rompecabezas de 6 dados con caja personalizada.