Imants més grans :: Imanes más grandes

Hem observat que molts de vosaltres exposeu els imants que ens demaneu com si fossin quadrets. Les fotografies aplicades sobre fusta i el vernís texturat protector permeten que pugueu mostrar les vostres imatges favorites a qualsevol lloc de la casa o de la feina...
Fa uns dies, vam decidir ampliar les peces estàndard del nostre taller. Avui us ho anunciem!
Disposeu de tamanys un 50% més grans, per a què les fotos destaquin molt més i tingueu més espai per afegir-hi noms o dates. L'avantatge que suposa disposar d'aquestes mides es converteix en un preu més ajustat de les vostres comandes.
::
Hemos observado que muchos de vosotros exponéis los imanes que nos pedíis como si fueran cuadritos. Las fotografías aplicadas sobre madera y el barniz texturado protector permiten que podáis mostrar vuestras imágenes favoritas en cualquier lugar de la casa o del trabajo...
Unos días atrás, decidimos ampliar las piezas estándar de nuestro taller. ¡Hoy os lo anunciamos!
Disponéis de tamaños un 50% más grandes, para que las fotos destaquen mucho más y tengáis más espacio para añadirles nombres o fechas. La ventaja que supone disponer de estas medidas se convierte en un precio más ajustado de vuestros pedidos.

Aquest format, rectangular, medeix 6x9x0.3 cm. :: Este formato, rectangular, mide 6x9x0.3 cm.

Els imants rodons de ferrita fan més fàcil moure la peça o utilitzar-la com a penja-notes.
::
 
Los imanes redondos de ferrita facilitan mover la pieza o utilizarla como sujeta-notas.