Abans i després.

Hi ha celebracions que es mereixen un remember: "Te'n recordes quan...", "I aquella vegada que...", "Com han passat els anys!", "No has canviat gens...".

Tria un motiu per fer una festa i un detall per fer-la inoblidable!

Punts de llibre magnètics, 4x6 cm. Artesania personalitzada.