col·lecció SENTINT LA TERRA

. . . . . . . . FRAGILITAT . . . . . . . .


. . . . . . . ESPERANÇA . . . . . . .


. . . . . . . INTIMITAT . . . . . . .


. . . . . . . . MALENCONIA . . . . . . . .


. . . . . . . . . . VIDA . . . . . . . . . .

. . . . . . . NOSTÀLGIA . . . . . . .